Đối tác - Đồng hành - Thành công

Khách hàng

Luật sư Hồ Hữu Hoành Hãng luật Saigonmind đã, đang thực hiện các dịch vụ tư vấn, pháp lý cho các khách hàng tiêu biểu như sau:

- Adidas Vietnam

- Milano Coffee

-Laha Coffee

- Katinat Saigon Kafe

- Coop Smile

- BNI Vietnam

- ActionCoach Vietnam

- Chewy Junoir

- Otoke Chicken

- Vascara

- Tx Couple

- Onways

- Hnoss

- Mommy Spa

- Burger Viet

- Sky Garden

- Pytopia Phú Yên

- Hệ thống Anh ngữ Guru

- Lavifood

- Công ty TNHH TM DV Hoa Hướng Dương

- Công ty Cổ phần Thực Phẩm Đại Phát (Bình Dương)

- Công ty TNHH Loving Tree

- Công ty Cổ phần Tập đoàn MHG

- Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

- Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước Sạch Saigon (Swic) 

- Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thanh Niên Xung Phong

- Tổng công ty Cấp nước Saigon (Sawaco)

- Công ty TNHH Dược Saigon (Sapharco)

- Tổng công ty Cơ khí Vận tải Giao thông Saigon (Samco)

-  Công ty Cổ phần Tập đoàn BDC.